Сервиз

Нашия сервиз обикновено практикува 2 нормални посещения през годината.

За информация относно сервиз на: 

Може би се питате:

„Защо ни е техническо обслужване?!“

Действително, избраното оборудване е висококачествено. Всичко си работи . Всичко си е наред. 

Защо да харчим пари? 

Защото техниката има склонност да се разваля  и Техническото обслужване намалява значително този риск.

Защо гаранцията ми отпада ако не се извърши Техническо обслужване?

Защото Техническото обслужване е част от Гаранционните условия.

Техническото обслужване  е необходимо в името на вашата безопастност , както и за намаляване  на Вашите експлоатационни разходи.