Слънчева инсталация за топла вода на секция от жилищен блок

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Инсталацията е предназначена за производство на Битова Гореща Вода/БГВ/ за живущите в една типична секция на панелен блок с височина 4-8 етажа.

Чрез изграждането на такава инсталация се постигат няколко важни цели:

–          Съществено намаляване на сметките за електрическа енергия.

–          Постигане на екологичен ефект- чрез намаляване използването на електрическа енергия, в голямата си част произведена от изкопаеми горива.

–          Ефективност: Енергията се придобива и използва на място, като отпадат съпътстващи разходи по пренос, съхранение на енергията

–          Постигане на относителна независимост от енергийните дружества.

–          Финансов ефект: Инвестиционен разход , който има гарантирана висока възвращаемост и повиша  стойността на имота.

КОНЦЕПЦИЯТА


Концепцията е базирана на групово-индивидуален способ, при който част от инсталацията е обща собственост, към която се включват индивидуалните потребители. Към общата част спадат слънчевите панели, конструкции, помпи и други елементи на инсталацията които се намират извън апартаментите в общоетажната собственост. В отделните апартаменти се разполагат тръбите и бойлерите- собственост на съответните потребители.

СХЕМА И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ


Инсталацията се състои от слънчеви колектори свързани с индивидуалните бойлери посредством попътна схема на свързване / Тихелман/ , която гарантира един и същи дебит през всеки от включените бойлери, тъй като работния флуид изминава един същ път  в работния кръг, панели-бойлер.
  Работния флуид /антифриз/ се загрява в слънчевите панели и при достигане на температура от 65гр.С се включва помпата , която  доставя горещ флуид в еднакво количество през всеки от бойлерите. Бойлерите в които топлата вода е изразходена се загряват посредством вградената серпентина , а през бойлерите които вече са загрети флуида преминава без да има топлообмен, тъй като температурата на водата в бойлера е равна на температурата на флуида / мин 65гр.С/. При спадане на температурата на флуида под 65 гр.С помпата се изключва и загряването спира, докато слънцето не загрее водата пак над 65гр.С. По този начин , ако някой от потребителите иска да дозагрее водата чрез електрическия нагревател на бойлера – може спокойно да го направи, без да има загуби на топлина в общата инсталация.      
Предимството на общата инсталация при такава схема се състои в това , че поради неедновременноста на консумацията на топла вода от всеки потребител , слънчевите панели работят само за тези на които водата е изразходена и това гарантира по бързото загряване на бойлера, както и по-малката вероятност от прегряване на системата поради липса на консумация.      
    Инсталацията не позволява едни консуматори да използват повече топла вода от други, тъй като топлата вода която са получили се ограничава от капацитета на индивидуалния бойлер- тоест потребителя потребява вода, колкото му позволява капацитета на бойлера. След като изхаби цялата топла вода в рамките на деня, той ще е принуден да чака следващия ден за да затопли водата безплатно или ще си включи ел.нагревателя за да стопли водата в същия ден. Ако потребителя ползва вода по-често от останалите – това ще е за сметка на тези които не ползват  често, така че потребителя който ползва по-често вода ще се възползва от излишъка от енергия добита от слънцето и  неизползвана от потребителите. Ако потребителя   иска да използва по- голям бойлер, той трява да закупи по- голям слънчев панел, който да се монтира към общата система, съобразен с обема на бойлера.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
  Инсталацията може да се дооборудва при желание на собствениците със акумулационен съд, който да акумулира излишната топлина при ниска консумация, която да се използва при липса на слънцегреене.
Инсталацията може да се комбинира със  отоплителна инсталация , по същия принцип, като към нея се добавят и индивидуални отоплителни тела към банята, коридора или стаите в зависимост от броя на слънчевите колектори, както и при наличие на акумулационен съд. Тоест , ако някой потребител желае да монтира например лира за баня с мощност 600Вата – той трябва да добави допълнителен слънчев колектор със същата мощност.
При инсталация , която има  допълнителни слънчеви панели за отоплителни нужди през зимния период и произвежда повече от нужната топла вода през лятото – тези допълнителни панели трябва да се закриват с цел избягване на прегряване на инсталацията. Вместо закриване обаче – може да се използва специален топлинен протектор, който да охлажда панелите , без да се изключват от системата , така че , да се използва и техния капацитет при недостатъчна слънчева радиация.
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Слънчевите панели се монтират на покрива като се използва метална конструкция от метални профили.При нужда от повече мощност  конструкцията може да бъде направена с височина около 2м за да се избегнат коминните тела, така , че да се оползотвори цялата площ на покрива.
Помпите и оборудването може да се монтира на закрито в горната част на стълбищната клетка или в краен случай в кутия на покрива.
Инсталацията използва електричество от общия електромер на блока. Разходите за това електричество възлизат на около 60Вт/ч , което е равнозначно на една електрическа крушка.      Тръбната система се инсталира в стълбищната клетка, като отклоненията за всеки бойлер се правят на всеки етаж . Тръбите могат да бъдат както метални , така и пластмасови, като единственото условие е да са устойчиви на случайни удари или да бъдат обсадени с удароустойчив материал. На всяка площадка се пробиват по 3 отвора с диаметър 60мм през който да преминават тръбите изолирани с тръбна изолация. На всички отклонения се монтират спирателни кранове , както и  обратни клапи, които да възпрепятстват изтичането на топлина от вече загретите бойлери.
Като работен флуид се използва пропилен-гликол , който е разрешен за употреба в хранително-вкусовата промишленост и е напълно безвреден ако попадне във водата.
Изграждането на инсталацията може да бъде извършено поетапно като общата част да се финансира от всеки, който  желае да се включи на този първи етап. Това означава , че трябва да се направи тръбната разводка поне до етажа на който се намира желаещия да се включи. Потребителя който иска да се включи съответно трябва да си монтира бойлер със серпентина, както и тръби които да го свържат с общата част. Съобразно бойлера който е монтирал, както евентуално и отоплителното тяло – потребителя закупува и съответния слънчев панел отговарящ на мощността на инсталираните уреди. Всеки потребител , който желае да се включи в инсталацията на по-късен етап , заплаща една равна част от общите разходи за изграждане на общите и части . За целта се води дневник , в който са описани всички разходи по изграждането.
СТОЙНОСТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА
Стойността на общата част на инсталацията се изчислява , като към нея се причисляват : -Стойността на хоризонталните и вертикални тръбопроводи , без тези които се включват от индивидуалния апартамент до крана на общата част
-Стойността на съоръженията на покрива, като всеки потребител плаща стойността на съответния слънчев колектор , отговарящ на инсталираната от него мощност в апартамента.
-Стойността на електрическата част, като кабели, управление, както и евентуално контролен електромер, който да отчита изразходената ел.енергия към общите части.
-Стойността на работния флуид –пропилен гликол, както и разходите по зареждането.

ГРУБ ПРИМЕР  за стойността на общите части за 1 потребител съобразно съвременните ценови условия може да се изчисли за един 8 етажен блок с 24 апартамента:

МАТЕРИАЛИ
-Помпа :20лвПанел за 120л бойлер – 700лв
-Конструкция-70лв
-Тръбопровод вертикален ф40ППР с изолация:12лв
-Отвор в бетон ф60 – 60лв
-Кран спирателен ф1/2“ 2бр.: 14лв
-Фитинги :15лв.
-Тръбопровод хоризонтален на покрив – метален:50лв.
-Фитинги за слънчев панел : 50лв.
-Разширителен съд и арматура: 20лв.
-Ел част, управление: 10лв.
– ЮПС плюс акумулатор : 18лв.
-Работен флуид –пропилен гликол: 60лв.
– Всичко материали за общи части :1100лв.

Стойност на индивидуални части:
-Бойлер Теси с 1 серпентина 120л : 574лв.
-Тръбопровод РЕХф16-10м с изолация : 30лв.
-Фитинги : 25лв.
-Всичко материали за индивидуална част : 630лв.

Общо материали : 1730лв.

МОНТАЖ 30% : 500лв.

ВСИЧКО : 2230лв

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *