Сервиз на отоплителни инсталации

ЦЕНОРАЗПИС НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И МОНТАЖ НА ВОДНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Наименование Цена (лв) Описание Приложение
1 Аварийно повикване в рамките на 30 км
в работно време
30    
2
Аварийно повикване в рамките до 30 км извън работно време
50    
3 Аварийно повикване през ноща до 30 км 100    
4 Аварийно(извън работно време,през ноща) повикване над 30км 30(50,100)+0,36лв/км    
5 Годишно ТО на инсталацията 5лв/kW 2пъти 
годишно, по следната схема:
Придвижете курсора тук
за   мощности   до  50kW
6 Монтаж на отоплителна инсталация 200-500лв/kW
Придвижете курсора тук
Офериране
7 Монтаж на отоплително-охладителна инсталация 500-1200лв/kW
Придвижете курсора тук
Офериране