За нас

 

 

СП Системс ООД също така притежава удостоверение от Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор на основание чл.36 ал.6 от Закона за технически изисквания към продуктите за поддръжка, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност , с регистрационен № В110 , като лице което извършва ремонт поддръжка и преустройство на : парни и водогрейни котли с работно налягане до 0,05 Мра и температура на нагрятата дода до 110гр.С , съдове под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 грС или налягане до 1,6 МРа, газопроводи , газови съоръжения , газови инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа.


Компанияна е основана през 1993 година и от 1995 година се занимава изключително с отопление, вентилация, климатизация, слънчеви системи, ВиК и санитария .

Екипа ни е преминал обучение в учебния център наРока- България АД и има нужните сертификати за монтаж и ремонт на санитарна техника .Понастоящем ние сме оторизиран сервиз на изделията на Рока-България АД .

В актива ни попадат множество големи, средни и малки инсталации изградени и работещи от 1995 година насам . Създадената сервизната организация позволява бърза и ефективна реакция при подадени сигнали за повреда.

Ние разполагаме с два специализирани екипа за монтаж на ОВК инсталации и един екип за сервизна дейност . Екипите са снабдени с подходящ транспорт и съответното оборудване за извършване на тази дейност.