Сервиз на Котли

ЦЕНОРАЗПИС НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ

Общи условия за образуване на цената 

Операция Цена (лв)
1 Стойност на един сервизен час 26,40 без ДДС
2 Транспорт до клиента 0.4лв  за км, но не по- малко от 5лв
3 Доставка на оборудване на клиента Не по малко от 30лв
4 Товаро-разтоварни работи Предварителна договорка

 


 

Стационарни чугунени котли – приблизително времетраене

Операция Време (минути)
1 Почистване на външната повърхност на котела 60
2 Подмяна на аварийния или работния термостат 30
3 Подмяна на термометъра или манометъра 20
4 Подмяна на газова арматура 60
5 Почистване на топлообменника от сажди 60-90
6 Ремонт на основната горелка 60
7 Регулировка на газовата 40
8 Проверка на комутацията на помпа, бойлер, програматор 90
9 Почистване на филтрите на инсталацията 30
10 Ремонт или подмяна на циркулационната помпа 40
11 Проверка на налягането на разширителния съд 20
12 Почистване на филтрите на газовата арматура 40
13 Захранване на системата с гориво 30
14 Сезонно сервизно обслужване 120-150

Нафтови котли- приблизително времетраене

Операция Време (минути)
1 Регулировка на горелката 30-40
2 Почистване на горивния филтър 20
3 Диагностика на продуктите на изгаряне 10
4 Очистване на котела от сажди 20-40
5 Подмяна или почистване на дюзите 30
6 Ремонт на горелката 40-60
7 Почистване на топлообменника от сажди 60-90
8 Захранване на системата с гориво 30
9 Сезонно сервизно обслужване 120-160

Настенни газови котли- приблизително времетраене 

Операция Време (минути)
1 Подмяна на топлообменника 30-40
2 Почистване на външната повърхност на котела 20
3 Тест на котела 40
4 Замяна на термостата или датчика за температура 30
5 Подмяна на топлообменника за БГВ 60
6 Ремонт на запалването на горелката 40
7 Основно почистване на горелката 40
8 Подмяна на трипътния вентил 60
9 Регулиравка на електронната автоматика 40
10 Захранване с гориво 30
11 Сезонно сервизно обслужване 100-120

Газови бойлери с атмосферна горелка- приблизително времетраене

Операция Време (минути)
1 Подмяна на горелката 30-40
2 Почистване на външната повърхност на бойлера 20
3 Тестване на бойлера 30
4 Подмяна на термостата или датчика за температура 30
5 Ремонт на запалването на горелката 40
6 Сезонно сервизно обслужване 90
7 Регулировка на газовата арматура 40
8 Почистване на дюзите на горелката и газовата арматура 60

ОБСЛУЖВАНЕ НА КОТЕЛА (БОЙЛЕРА). МЕРОПРИЯТИЯ

1. Периодичност на плановото обслужване – 2 или 4 пъти в годината . Преди и след отоплителния сезон 

2. Предварителни мероприятия при плановото обслужване.
– оглед на котела (бойлера) и отоплителната инсталация,
– проверка на спирателната арматура,
– проверка на циркулационните помпи и трипътните вентили
-почистване на водните филтри,
– контрол на налягането на топлоносителя в системата
– контрол на въздуха в мембранните разширителни съдове
– контрол на тягата в комина.
-контрол на елементите на загранване на горивото.

3. Планово обслужване на котела (бойлера)
– пускане на газта и проверка за утечки,
– проверка на работоспособността на програматора,
– при работеща горелка – проверка на системите за безопасност:
   – срещу кипване
   – срещу загуба на тяга
   – срещу  изчезване на пламъка.
– проверка на датчика за липса на вода.
– проверка на автоматичния обезвъздушител и предпазния клапан на котела 
– проверка на работоспособността на циркулационната помпа
– пускане на котела и проверка за работа в летен и зимен режим
– проверка на работния термостат и термостата за БГВ

4. Задължителни изисквания при обслужването 
–  при полепване на сажди на топлообменника и горивната камера – да се извърши тяхното очистване.
– при запрашаване и замърсяване на котела – да извърши неговото очистване.
– проверка при бойлерите на магнезиевия електрод (при наличие)
– проверка на входното и изходното налягане на горелката- да се регулира правилно.
– да се убеди , че горелката няма вътрешни замърсявания

5. Задължителни условия *
–  в случай на наличието в котела на неизправни възли, при невъзможност да се възстановят- задължително да се подменят с аналогични такива.
– потребителя е длъжен сам да обезпечи чиста окръжаваща среда  на котела и бойлера.
– проверка на входното и изходното налягане на горелката- да се регулира правилно.
– да се убеди , че горелката няма вътрешни замърсявания
5. Задължителни условия *
–  в случай на наличието в котела на неизправни възли, при невъзможност да се възстановят- задължително да се подменят с аналогични такива.
– потребителя е длъжен сам да обезпечи чиста окръжаваща среда  на котела и бойлера.

 * не влиза в планово обслужване