отопление

Като оторизиран сервиз и дистрибутор на пелетните съоръжения на марката МАРЕЛИ, имаме удоволствието да  Ви представим  част от актуалните продукти на тази компания. Нейните изделия привличат заслужаващо внимание, тъй-като  са се доказали с отлично качество, дизайн и надеждност. Те са причина тази компания да се намира в челната класация за най-бързо развиващите се компании в България.

Категорията пелетни съоражения са включени камини, пелетни горелки и котли.

…Всички продукти са проектирани да работят само с клас А. (DIN plus 51731 ) със следните характеристики­:
 * Материал 100% иглолисна  или широолисна дървесина
 * Диаметър Ф6/8 мм
 * Дължина 20-30 мм
 * Калоричност > 4.8 kW/kg
 * Пепелно съдържание < 8%

 Все по-важно става използването на екологични горива и пелетите имат своите важни предимства. На първо място, те се произвеждат от отпадъчна дървесина. Затова се избягва изсичането на дървета за производството им. Те изгарят с отделяне на много малки количества въглероден диоксид следователно щадят околната среда. Компактни, удобни опаковки, лесни за зареждане и имат висока калоричност.

Производител: Марели системс Еоод – Видео  

КАТАЛОГ НА ИЗДЕЛИЯТА - PDF-