ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИЗГОДА ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВО-ГОРЕЩА ВОДА

КАКВО Е НЕОБХОДИМО за да получим икономическа изгода от монтирането на слънчеви колектори за битово-гореща вода (БГВ)?

На първо място трябва да бъдем внимателни за следните неща-правилно да определим необходимото ни количество топла вода , за да може да се оразмери максимално точно производителността на слънчевата инсталация. Ако производителността на инсталацията не е оразмерена правилно, ще се получи или недостиг или свръхпроизводство на топла вода, което може да доведе не само до намаляване на икономическата изгода, но може също да доведе до загуби на комфорт, време и пари.

Ако инсталацията е недооразмерена ще произвежда топла вода макар и недостатъчна , но инвестицията, която сме направили за нейното изграждане ще бъде относително голяма, спрямо нейното производство така, защото нейните задължителни компоненти , като помпи, тръбни системи, управление и арматура, монтаж и др. имат постоянна цена , която ще направи Вашата инсталация твърде скъпа и срокът на изплащане ще се удължи много във времето. Такава инсталация е оправдано да се направи ако е предвидена да бъде разширена в бъдеще , когато имаме нужните финансови възможности. Дори и в този случай е по-добре да се вземе заем и да се направи инсталацията наведнъж, така, че да не попадате в ситуация на безкраен ремонт и предвид факта, че, възвръщаемоста от такава инвестиция далеч надхвърля лихвите по банковите заеми в момента.

При преоразмеряването на а слънчевата инсталация проблемите са много по-големи защото, освен многото средства, които се инвестират за нея, се получава излишък на топла вода, което може да доведе до проблеми в обслужването и , както и възможни аварии и финансови загуби свързани с това.

Трябва да се спомене, че консумацията на топла вода има динамичен характер, и тя може да се променя денонощно, месечно и сезонно. Такава инсталация може да има също ,изключително сезонен характер, което се отнася за летни къщи, вили и хотели. Всичките тези обстоятелства трябва да се вземат предвид при правилното оразмеряване на инсталацията. За правилното определяне необходимата производителност на инсталацията е задължително да обсъдите това със специалист, който да има достатъчно знания и практичен опит за да определите точно каква инсталация Ви е нужна.

Друг важен аспект свързан с икономическата изгода от такава инсталация е избора на техническото решение от което зависи, както стойността на първоначалната инвестиция, така и разходите по обслужването и.

В най- общия случай ще Ви се наложи да избирате между термосифонна система и система с принудителна циркулация.

термо-сифонна системаТермо-сифонната инсталация се състои от бойлер който се разполага над слънчевите колектори, като по този начин затоплената вода в слънчевия колектор без помоща на допълнителни средства да постъпва в бойлера като по тотзи начин се осигурява естествена циркулация в системата. Тази система е доста опростена и евтина и при правилно оразмеряване избор и експлоатация може бързо да възвърне инвестираните средства и да носи полза за дълго време . Трудността при реализирането на такава система се състои най-вече в необходимостта от подходящ покрив осугуряващ здрава основа за тежкия бойлер както и свързването му с водопроводната инсталация, което води до рискове от замръзването и през зимния период. В много от случаите изграждането на такава инсталация е напълно оправдана икономически макар че в последно време е незаслужено пренебрегната сред клиентите в името на по-лесното но по-скъпо решение в полза на системите с принудителна циркулация.

 слънчева система с принудителна циркулацияВ много случаи обаче сме принудени да изберем система с принудителна циркулация при която бойлера е разположен под нивото на слънчевите колектори и тогава циркулацията се осигурява чрез циркулационна помпа и управление. Предимството на тази система се състои в това, че разполагаме с повече възможности за разполагане на слънчевите колектори и бойлера, както и по отношение на нейната големина и по малкия риск от замръзване през зимата, поради това че водопроводните тръби остават скрити в сградата. Другата причина да се предпочете системата с принудителна циркулация е във възможността бойлера да бъде разположен в по- голяма близост до водочерпните уреди , което скъсява пътя на водата до консуматора. Друго важно обстоятелство за да бъде предпочетена е по-лесното и съчетаване с други източници за загряване на бойлера като термопомпи, и котли за водно отопление , които да правят загряването на водата за битови нужди много по ефективно и сигурно, както и възможността слънчевата инсталация да се използва за подпомагане на отоплението през зимния период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Хората работят - изкарват пари за да удовлетворяват ежедневните си нужди. Ако останат пари - слагаме ги на депозит в банката за да ни донесат още пари под формата на лихви. Банките ни дават годишно около 1% лихва, годишно и това ни радва?(без данъка върху лихвата).Ако вместо в банката инвестираме тези пари в слънчева инсталация за да покрием нуждата си от гореща вода ще се получи срочен депозит който в рамките на 20 години ще ни донесе съществена лихва която можем да изчислим по следния груб начин:

За едно средно домакинство от 4 души ще ползва според БДС около 200л топла вода на ден или 75 кубика на година .

За тази цел ще ни трябва слънчева инсталация състояща се от 120 литров бойлер със серпентина , която вдига цената му със около 100лв и 1 слънчев панел - на обща стойност от около1500лева.

След като инвестираме тази сума ще получим икономия на топла вода около 80% от нужната ел енергия за да се загрее тази вода. Нужната ел енергия е : 0.00116 х 30 х75 вакуум-тръбен колектор000=2610кВч . 80% добиваме от слънчевата инсталация или 2088кВч х0.2лв/кВч = 417лева годишно. Отнесено към вложената сума това ни носи лихва от 27-28% годишно. При добре изградени и правилно експлоатирани слънчеви инсталации можем да отчетем минимални разходи за подръжка на инсталацията и този процент да спадне с 1-2 пункта. Но откъдето и да го разглеждаме - този ефект надвишава 30 пъти лихвите по депозитите на коя и да е банка. Ето защо мисля че във финансово отношение ползата е огромна.

Тази инвестиция има и други не по маловажни ползи като на първо място може да се посочи екологичния ефект. Като имаме предвид че за получаване на 1 кВт електричество се използват 4 кг въглища ние спестяваме на света годишно около 8 тона въглища които произвеждат незнам колко кубика въглероден двуокис - ползата е огромна.

инж.С.Неделчев