СЕРВИЗ  на  котли,  отоплителни инсталации, климатици

Пуск, настройка и техническо обслужване на водогрейни котли

"Защо ни е техническо обслужване?!",- ще си помислят повечето хора. . Действително, избраното оборудване е висококачествено. Всичко си работи . Всичко си е наред. Защо да харчим пари?
Работата не е в фирмата производител , при всички , даже при скъпите автомобили е предвиден срока за изпълнение на ТО. Тук вече всеки разбира-  не съм сменил маслото с такова каквото трябва- производителя с право ми отнема гаранцията
Най-добре по принцип е решен въпроса с ТО на газовите уреди. В "Правилника по експлоатацията на газовото оборудване" е записано - задължение за провеждане на периодично, на по малко 1 път в годината, техническо обслужване, с привличане на специализирана организация , имаща съответен лиценз. На вас просто не ви се включва газта , докато не се сключили договор за първоначално пускане и техническо обслужване на уреда .

 Във всяка инструкция на завода производител е указана периодичността и задължението за техническо обслужване, без което гаранционните обстоятелства стават невалидни.
Техническото обслужване  е необходимо в името на вашата безопастност , както ии за намаляване  на Вашите експлоатационни загуби. Като пример  - неправилно регулираната горелка  изяжда  около 5%  газьол, а това на 1тон вече представлява 50 кг гориво, или 70-90лв. Тук даже не става дума за вредите които нанасяме на околната среда.

Нашия сервиз обикновено практикува 2 нормални посещения през годината
ЦЕНОРАЗПИС НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ
        Наименование на услугата Цена,лв. Описание на работата Приложение
  Аварийно повикване 50   Само при наличие на договор
  Годишно техническо обслужване на котела 100 2пъти през годината за мощности до  50кВт
  Годишно техническо обслужване на котела 180 4 посещения през годината за мощности до  50кВт
  Годишно техническо обслужване на котела 200 2 посещения през годината за мощности до  100кВт
  Годишно техническо обслужване на котела 160 2 посещения през годината за мощности от  50кВт до 100кВт
(в т.ч. котли със сменяема горелка)
  Годишно техническо обслужване на котела 290 4 посещения през годината за мощности от  50кВт до 100кВт
(в т.ч. котли със сменяема горелка)
  Пусково-наладъчни работи на електрически газови  котли и бойлери 80 Пускане на газта,, подключване на автоматиката , проверка на работоспособността на схемата, регулировка и настройка на котела и бойлера за мощности до  50кВт
  Пусково -наладъчни работи на електрически газови котли и бойлери 110 Пускане на газта,, подключване на автоматиката , проверка на работоспособността на схемата, регулировка и настройка на котела и бойлера за мощности от  50кВт до 100кВт
(в т.ч. котли със сменяема горелка)
  Пусково -наладъчни работи на електрически газови котли и бойлери 200 Пускане на газта,, подключване на автоматиката , проверка на работоспособността на схемата, регулировка и настройка на котела и бойлера за мощности до  100кВт
  Пусково-наладъчни работи за  нестандартни схеми на управление на газови котли и бойлери 4-5% от стойността на изделията Пуск и настройка на нестандартни схеми на автоматика, каскадни котли , бойлери и различни програматори Предварителна договорка
Приложение №1
Нормиране на времето за обслужване на газови котли  
UNICAL, ARISTON,PROTHERM, SIME, VIESSMANN, VAILLANT и др.


 

      Операция Цена,лв
    Стойност на един сервизен час 26,40
  1 Транспорт до клиента 0.4лв  за км, но не по- малко от 5лв
  2 Доставка на оборудване на клиента Не по малко от 30лв
  3 Товаро-разтоварни работи  предварителна договоркаСтационарни чугунени котли


 

      Операция Време, минути
  1 Почистване на външната повърхност на котела 60
  2 Подмяна на аварийния или работния термостат 30
  3 Подмяна на термометъра или манометъра 20
  4 Подмяна на газова арматура 60
  5 Почистване на топлообменника от сажди 60-90
  6 Ремонт на основната горелка 60
  7 Регулировка на газовата 40
  8 Проверка на комутацията на помпа, бойлер, програматор 90
  9 Почистване на филтрите на инсталацията 30
  10 Ремонт или подмяна на циркулационната помпа 40
  11 Проверка на налягането на разширителния съд 20
  12 Почистване на филтрите на газовата арматура 40
  13 Захранване на системата с гориво 30
  14 Сезонно сервизно обслужване 120-150Нафтови котли

 

      Операция Време, минути
  1 Регулировка на горелката 30-40
  2 Почистване на горивния филтър 20
  3 Диагностика на продуктите на изгаряне 10
  4 Очистване на котела от сажди 20-40
  5 Подмяна или почистване на дюзите 30
  6 Ремонт на горелката 40-60
  7 Почистване на топлообменника от сажди 60-90
  8 Захранване на системата с гориво 30
  9 Сезонно сервизно обслужване 120-160Настенни газови котли

 

      Операция Време, минути
  1 Подмяна на топлообменника 30-40
  2 Почистване на външната повърхност на котела 20
  3 Тест на котела 40
  4 Замяна на термостата или датчика за температура 30
  5 Подмяна на топлообменника за БГВ 60
  6 Ремонт на запалването на горелката 40
  7 Основно почистване на горелката 40
  8 Подмяна на трипътния вентил 60
  9 Регулиравка на електронната автоматика 40
  10 Захранване с гориво 30
  11 Сезонно сервизно обслужване 100-120Газови бойлери с атмосферна горелка

 

      Операция Време, минути
  1 Подмяна на горелката 30-40
  2 Почистване на външната повърхност на бойлера 20
  3 Тестване на бойлера 30
  4 Подмяна на термостата или датчика за температура 30
  5 Ремонт на запалването на горелката 40
  6 Сезонно сервизно обслужване 90
  7 Регулировка на газовата арматура 40
  8 Почистване на дюзите на горелката и газовата арматура 60
Приложение №2
ОБСЛУЖВАНЕ НА  КОТЕЛА (БОЙЛЕРА).


1. Периодичност на плановото обслужване - 2 или 4 пъти в годината . Преди и след отоплителния сезон
2. Предварителни мероприятия при плановото обслужване.
- оглед на котела (бойлера) и отоплителната инсталация,
- проверка на спирателната арматура,
- проверка на циркулационните помпи и трипътните вентили
-почистване на водните филтри,
- контрол на налягането на топлоносителя в системата
- контрол на въздуха в мембранните разширителни съдове
- контрол на тягата в комина.
-контрол на елементите на загранване на горивото.

3. Планово обслужване на котела (бойлера)
- пускане на газта и проверка за утечки,
- проверка на работоспособността на програматора,
- при работеща горелка - проверка на системите за безопасност:
   -- срещу кипване
   -- срещу загуба на тяга
   -- срещу  изчезване на пламъка.
- проверка на датчика за липса на вода.
- проверка на автоматичния обезвъздушител и предпазния клапан на котела
- проверка на работоспособността на циркулационната помпа
- пускане на котела и проверка за работа в летен и зимен режим
- проверка на работния термостат и термостата за БГВ

4. Задължителни изисквания при обслужването
-  при полепване на сажди на топлообменника и горивната камера - да се извърши тяхното очистване.
- при запрашаване и замърсяване на котела - да извърши неговото очистване.
- проверка при бойлерите на магнезиевия електрод (при наличие)
- проверка на входното и изходното налягане на горелката- да се регулира правилно.
- да се убеди , че горелката няма вътрешни замърсявания
5. Задължителни условия *
-  в случай на наличието в котела на неизправни възли, при невъзможност да се възстановят- задължително да се подменят с аналогични такива.
- потребителя е длъжен сам да обезпечи чиста окръжаваща среда  на котела и бойлера.

* не влиза в планово обслужване
 

 

начало

ЦЕНОРАЗПИС НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И МОНТАЖ  НА ВОДНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

        Наименование на услугата Цена,лв. Описание на работата Приложение
  Аварийно повикване в рамките на 30 км

в работно време

30   Само при наличие на договор
  Аварийно повикване в рамките до 30 км извън работно време 50    
  Аварийно повикване през ноща до 30 км 100    
  Аварийно(извън работно време,през ноща) повикване над 30км 30(50,100)+0,36лв/км    
  Годишно техническо обслужване на инсталацията 5лв/kW 2пъти през годината

СХЕМА1 на работа:

Външен оглед на инсталацията,проверка на арматурата, проверка  и настройка на разширителния съд , проверка и коригиране на налягането,отстраняване на течове,проверка на работоспособността на помпите, почистване на филтрите, хидравличен баланс

за   мощности   до  50kW
  Монтаж на отоплителна инсталация 200-500лв/kW Проектиране - доставка и монтаж на отоплителна инсталация.Пусково-наладъчни работи, хидравлични и топлинни проби Офериране
  Монтаж на отоплително-охладителна инсталация 500-1200лв/kW Проектиране - доставка и монтаж на отоплително-охладителна инсталация.Пусково-наладъчни работи, хидравлични и топлинни проби Офериране

начало

ЦЕНОРАЗПИС НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ  И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ

        Наименование на услугата Цена,лв. Описание на работата Приложение
  Аварийно повикване в рамките на 30 км

в работно време

30   Само при наличие на договор
  Аварийно повикване в рамките до 30 км извън работно време 50    
  Аварийно повикване през ноща до 30 км 100    
  Аварийно(извън работно време,през ноща) повикване над 30км 30(50,100)+0,36лв/км    
  Годишно техническо обслужване на климатика 80 2пъти през годината

СХЕМА1 на работа:

Преглед наклиматика,проверка и допълване с фреон, почистване на топлообменниците, почистване на вентилаторите, проверка и почистване на кондензния път, проверка на ел. захранване, почистване на филтрите .

за   мощности   до  24 000 BTU
  Смяна на фреон 50лв/кг изпразване и напълване с нов фреон  
  Годишно техническо обслужване на климатика 120 4 посещения през годината по СХЕМА1 за   мощности   до  24 000 BTU
  Годишно техническо обслужване на климатика 120 2 посещения през годината по СХЕМА1 за мощности   от24000до60 000 BTU
  Годишно техническо обслужване на климатика 200 4 посещения през годината по СХЕМА1 за   мощности   от  24000до60 000 BTU
  Монтаж на климатик до 3м тръбен път

Над 3м - на всеки метър по 20лв допълнително.

120 Окачване на външно и вътрешно тяло, полагане на тръби и кондензна линия ,ел. захранване за   мощности   до  24 000 BTU
  Монтаж на климатик до 3м тръбен път- луксозно изпълнение 150-170 Окачване на външно и вътрешно тяло, полагане на тръби, кондензна линия и ел захранване вкопани в стена или положени в кабелканал за   мощности   до  24 000 BTU
  Монтаж на климатик до 3м тръбен път

Над 3м - на всеки метър по 30лв допълнително.

200 Окачване на външно и вътрешно тяло, полагане на тръби и кондензна линия ,ел. захранване за мощности   от24000до60 000 BTU
  Монтаж на климатик до 3м тръбен път- луксозно изпълнение 250 Окачване на външно и вътрешно тяло, полагане на тръби, кондензна линия и ел захранване вкопани в стена или положени в кабелканал за мощности   от24000до60 000 BTU

начало