Бързи бележки

Пелетна революция в Австрия: 46% по евтино гориво за отопление; най-ефикасния начин за отоплението на домакинствата а и за намаляване на въглеродните емисии.

В Австрия отоплението с дървесни пелети добива растяща популярност и причината за това е че това отопление е с 46% по-евтино от масово използвания мазут и 30% по-евтино от природния газ. Това показва, че биомасата е най-евтиния и най-ефикасен за Австрия начин на отопление. В Австрия производството през 2006 г възлиза на 400 000 тона а през 2008 г. това производство нараства на 1 милион тона. Това повече от два пъти увеличено производство отговаря на нарастващото търсене и независимо от това , че в началото цената на пелетите се увеличавала - от няколко кликнете за да увеличитегодини тя е стабилна и до кризисната 2010 година тази цена е била два пъти по-ниска от цената на газьола като еквивалентна енергия използван в този период. За едно средно австрийско домакинство това прави една много съществена разлика. Годишната му сметка за отопление от 24 000 кВч струва около 2000Евро ако използват нафта. Отопление на природен газ струва 1800 Евро докато на пелети това вече струва 1100Евро. Това прави 3.8 евроцента на кВч срещу 6 евроцента при газ и 6,7 евроцента при газьол.

Нищо чудно че през 2006 г са били инсталирани три пъти повече системи на пелети. През 2006 г са били инсталирани 21300 малки котли( до 100кВ) които са спестили на страната около 80 милиона литра гориво и 80 милиона литра газ. През същата година са монтирани около 770 средни ( от 100-1000 кВ) системи което е увеличение с 19% спрямо 2005 г.

ОЧАКВАН БУМ НА ОТОПЛЕНИЕТО С ПЕЛЕТИ В БЪЛГАРИЯ


В 21-век говорим с тревога за глобално затопляне на климата, за изчерпване на изкопаемите горива и за други дървесни пелетилоши неща , които човека причинява на горката ни малка и тук-таме зелена планета. В основата на тези проблеми сау величаващото се население и все по-голямата му нужда от енергия. Човечеството все-повече се оглежда за еко-източници на енергия и като един от най-переспективните се определя - биомасата.

Биомасата е възобновяем източник на енергия- това ще рече, че ако едно дърво е усвоило от почвата и от въздуха определено количество минерали и въглероден двуокис- като го изгорим ще върнем минералите в почвата и въглеродния двуокис в атмосферата. Огънят който ще получим като бонус се явява слънчевата енергия , която дървото е усвоило през целия си разтеж. За да не тръгнем сега с брадвата и да изсечем и малкото гори които са останали, обаче трябва да се залесят първо всички пусти и необработваеми земи - за да не навредим на производството на храни и други култури. Страни като България и други такива където има много такива места ще бъдат улеснени в производството на био-маса за собствени нужди и даже за износ. Изследванията показват че горивото получено от био-маса е по рентабилно от копането на въглища и по-евтино от ядрената енергия.

Основния начин за оползотворяването на био-масата е използването на пелети направени от дървесни частици като котел на пелетигориво за котлите на твърдо гориво използвани в локалните отоплителни инсталации . Те се произвеждат от отпадъчната дървесина на дървообработващите предприятия. Освен от дървесни частици пелети се произвеждат и от различни агрокултури подходящи за тази цел. В българия има няколко производители на пелети, които произвеждат предимно за износ . Българския пазар на пелети е свит най -вече заради високата все-още цена на съоръженията за изгарянето им.Най-евтините горелки които могат да се пригодят към котлите на твърдо гориво струват от порядъка на 1500-2000 лв. Най-евтините камини на пелети струват над 3000 лв. Другата причина за слабата реализация е цената на пелетите , която макар и да е ниска - спрямо основните горива в момента - не е атрактивно ниска , за да принудят хората да инвестират в такива съоръжения. Въпреки това обаче, тенденциата е положителна и с увеличаването на потребителите , с увеличаването на цената на основните горива все повече хора ще преминават на такова гориво и ще се появят все повече производители на пелети и съоръжения за изгарянето им . Това дава основание да се смята , че в близките години това отопление ще придобие масовост и пазара ще се развива стремително в тази посока.

бункер за пелети  разрезОтоплението на пелети има и някои важни предимства пред отоплението на твърдо гориво. Най-важното предимство е това, че горенето се подчинява лесно на автоматизация и контрол. Това свежда обслужването на такива инсталации до минимум и от друга страна дава възможност за икономии на гориво. Контрола на такива системи е възможно със всички модерни способи за това - обикновенни и седмични термостати, контрол според външната температура, включване по телефона или по интернет. В повечето европейски страни и Америка ползвателите на такива инсталации са изградили бункери за гориво с обем позволяващ едрократно годишно зареждане с гориво. За една средно голяма къща това камина на пелетиозначава бункер от порядъка на 5-15 куб.метра с шнеков транспортьор, който измъква горивото от главния бункер към дневен резервоар или директно към горелката на котела. Дори и без годишен бункер, пелетните котли съществено намаляват обслужването на системата така, че се свежда до пълнене на бункера с пелети през около 12 часа.

 

За по-малки жилища, там където липсва водно отопление могат да се използват специални камини на пелети , които макар и все още скъпи , съчетават няколко полезни неща - жив огън, дълго горене без обслужване и лесно складиране на горивото. Това са качества, заради които ще заемат достойно място в нашите жилища.