В двора на з-д "МЕТАЛ" Име: инж.Станко Неделчев
Позиция: управител
e-mail: office@spsystems.bg
Офис:

кв.Галата, ул.Прибой

гр.Варна

тел. 0888 340 232